Khi xưa cùng ta thề chung hướng - Triệu Tử Long chế - meme

Khi xưa cùng ta thề chung hướng

Mà nay cùng hắn đ*t rung giường


Nhấn chuột phải vào hình và chọn Save image as.../ Lưu hình ảnh thành... để lưu


HTML

BBCODE

MARKDOWN