Ta thì tha phương cầu thực... - Tào Tháo chế - meme

Ta thì tha phương cầu thực

Nàng ở nhà vì đực bỏ quên ta


Nhấn chuột phải vào hình và chọn Save image as.../ Lưu hình ảnh thành... để lưu


HTML

BBCODE

MARKDOWN