Người cho vay ăn dè hà tiện - Lưu Bị chế - meme

Người cho vay ăn dè hà tiện – Kẻ đ mượn lại ăn diện vãi lồn


Nhấn chuột phải vào hình và chọn Save image as.../ Lưu hình ảnh thành... để lưu


HTML

BBCODE

MARKDOWN