Bấm ESC để đóng lại

Ảnh chế Lưu Bị

Rất nhiều ảnh chế Lưu Bị (Tam Quốc Diễn Nghĩa) được thêm vào các câu nói bất hủ siêu bựa, hài hước