Đầu hai mái, dái âm dương - Lệnh Hồ Xung chế - meme

Đầu hai mái, dái âm dương

Đi khắp bốn phương, quần hùng xưng bá


Nhấn chuột phải vào hình và chọn Save image as.../ Lưu hình ảnh thành... để lưu


HTML

BBCODE

MARKDOWN