Trên chiến trường ta cầm ... - Lữ Bố chế - meme


Nhấn chuột phải vào hình và chọn Save image as.../ Lưu hình ảnh thành... để lưu


HTML

BBCODE

MARKDOWN