Anh một mình tung hoành tử địa - meme

Anh một mình tung hoành nơi tử địa

Em ở nhà bít lỗ ỉa bằng cu


Nhấn chuột phải vào hình và chọn Save image as.../ Lưu hình ảnh thành... để lưu


HTML

BBCODE

MARKDOWN