Mình thề mình đéo thể hiểu được - memeẢnh chế PewPew


Nhấn chuột phải vào hình và chọn Save image as.../ Lưu hình ảnh thành... để lưu


HTML

BBCODE

MARKDOWN