Mấy người nói vậy để cua tui phải hông?

Mấy người nói vậy để cua tui phải hông? - ảnh comment facebook

Mấy người nói vậy để cua tui phải hông? – ảnh comment facebook

Nhấn chuột phải vào hình và chọn Save image as.../ Lưu hình ảnh thành... để lưu


HTML

BBCODE

MARKDOWN