Đm, Chaien ốm rồi, tao lên thay tí đc ko?

Đm, Chaien ốm rồi, tao lên thay tí đc ko?

Đm, Chaien ốm rồi, tao lên thay tí đc ko? – Ảnh comment facebook

Nhấn chuột phải vào hình và chọn Save image as.../ Lưu hình ảnh thành... để lưu


HTML

BBCODE

MARKDOWN