Đẹp chi cho khổ vậy nè – Thỏ bảy màu

Đẹp chi cho khổ vậy nè - Thỏ bảy màu - ảnh comment facebook

Đẹp chi cho khổ vậy nè – Thỏ bảy màu – ảnh comment facebook

Nhấn chuột phải vào hình và chọn Save image as.../ Lưu hình ảnh thành... để lưu


HTML

BBCODE

MARKDOWN