Có cái củ cải nó tin … – Hư cấu – Thỏ bảy màu

Có cái củ cải nó tin ... - Hư cấu - Thỏ bảy màu

Có cái củ cải nó tin … – Hư cấu – Thỏ bảy màu

Nhấn chuột phải vào hình và chọn Save image as.../ Lưu hình ảnh thành... để lưu


HTML

BBCODE

MARKDOWN